043.คืนสุดท้าย

posted on 14 May 2012 16:43 by cutiepatty in Love-Song

 

คืนสุดท้าย..............

 

 


โปรด....โอบรัดฉันไว้ให้แนบแน่น            

ในวงแขนอกอุ่นจนรุ่งสาง

กระซิบคำพร่ำรักไม่จืดจาง                  

จวบสว่างกระจ่างแสงแห่งสุรีย์ 

 

 


 

เพลงคืนสุดท้าย  โดยจำรัส  เศวตาภรณ์